Wczesne wspomaganie rozwoju

Oferta dla dzieci, uczniów i rodziców:

  • organizowane jest dla dzieci wymagających kompleksowej, wielospecjalistycznej i intensywnej stymulacji funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny, społeczny i komunikację małego dziecka z różnego rodzaju niepełnosprawnością
  • od momentu wykrycia dysfunkcji rozwojowej do czasu podjęcia nauki w szkole
  • zajęcia bezpłatne
  • organizowane 1 raz w tygodniu lub 2 razy w tygodniu zgodnie z indywidualnym programem wczesnego wspomagania
  • w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecko uczestniczy w zajęciach indywidualnych lub grupowych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.