Warsztaty i szkolenia

Prowadzimy warsztaty oraz szkolenia dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Ponadto proponujemy wsparcie dla nauczycieli, którzy chcieliby zwiększać swoje umiejętności w zakresie pracy z uczniem.
Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą.

Oferta dla dzieci, młodzieży:

 • egzamin bez stresu
 • jak się dogadać z rodzicami
 • uzależnienia – szklana pułapka
 • chcę wyglądać jak Barbie/Ken
 • ratunku – konflikty, przemoc i agresja
 • relaksacja
 • w drodze do samego siebie – warsztaty rozwojowe dla młodzieży

Oferta dla rodziców:

 • klub rodzica – warsztaty umiejętności rodzicielskich
 • wagary
 • jak mediować i negocjować z dziećmi
 • miłość i seks naszych dzieci
 • żeby im się chciało chcieć – motywacja u dzieci
 • egzamin bez stresu dla dziecka i rodzica
 • ADHD – jak sobie poradzić z nadpobudliwym dzieckiem

Oferta dla nauczycieli, psychologów, pedagogów /rad pedagogicznych/:

 • jak rozmawiać z uczniem
 • kiedy szkoła zaczyna nudzić – czyli o motywacji do nielubianych zajęć
 • jak rozmawiać z rodzicami
 • wypalenie zawodowe nauczycieli
 • strategie interwencji kryzysowej w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • techniki relaksacyjne
 • jestem bezpiecznym przedszkolakiem
 • prawo w szkole
 • komunikacja interpersonalna
 • konflikty w organizacji
 • budowanie zespołu
 • asertywność