ZAPRASZAMY
NA WARSZTATY
DLA MŁODYCH LIDERÓW!

Jesteś wzrokowcem, słuchowcem czy czuciowcem? – tajemnice
efektywnego uczenia się

Jakie możliwości w Tobie drzemią? – teoria inteligencji wielorakich H. Gardner’a
Jak zostać liderem? – cechy osobowości a zarządzanie

Młodzież nieustannie stoi przed wyborami – mniej lub bardziej ważnymi. W jakiej szkole kontynuować edukację? W jaki sposób przygotować się do sprawdzianu? Jak zakomunikować rodzicom negatywną ocenę na semestr? Wybór – konieczność dnia powszedniego. Znając swoje zasoby – mocne i słabe strony sprawiamy, że nasze wybory są świadome, trafne. Zapraszamy na zajęcia warsztatowe, które będą obejmowały następujące zagadnienia:
– sposoby efektywnego uczenia się
– charakterystyka inteligencji wielorakich
– skuteczna komunikacja
– umiejętność pracy w grupie
– cechy osobowościowe lidera

Cel warsztatów: przygotowanie młodzieży do świadomych i trafnych wyborów życiowych
Adresaci warsztatów: młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – grupa maksymalnie 15 osobowa
Prowadzenie: Aleksandra Złota – socjolog, pedagog, animator społeczny