Serdecznie zapraszamy do naszej Poradni.

Posiadamy nowoczesne i wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne, dające
gwarancję rzetelnej diagnozy i profesjonalnej opinii.
Zakres naszych działań:
  • Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci i młodzieży.
  • Diagnoza i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • Diagnoza gotowości szkolnej.
  • Badania więzi rodzinnych.
  • Terapia wczesnego wspomagania rozwoju
  • Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne.
  • Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.
  • Diagnoza i terapia logopedyczna.