Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Lingwista"

Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lingwista” jest placówką wpisaną 27.07.2009 roku do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska pod numerem 66/09. Organem prowadzącym jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Wystawiamy opinie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, honorowane przez przedszkola, szkoły i inne placówki.

Wykonujemy badania psychologiczne i pedagogiczne wykorzystując tylko wystandaryzowane, profesjonalne narzędzia diagnostyczne.

Głównym celem GPPP „Lingwista” jest udzielanie dzieciom i młodzieży, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Agnieszka Drzewicka

– Dyrektor Gdańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Lingwista”

Terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi trudności w uczeniu się. Wspomaga rozwój uczniów w oparciu o oddziaływania psychodydaktyczne, psychokorekcyjne, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Ukończyła między innymi kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenie w zakresie metody „Dam radę” i „Jestem z ciebie dumny”. Mediator szkolny i rówieśniczy. Wspiera rodziców oraz nauczycieli w zakresie problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
Email: poradnia@oswiatalingwista.eu

Bogumiła Michalczyk

– pedagog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego

Posiada bogate doświadczenie m.in. w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w zagadnieniach dotyczących rodzin adopcyjnych i środowisk zastępczych, wieloletnia dyrektor ośrodka adopcyjnego. Diagnosta w zakresie oceny rozwoju psychomotorycznego dzieci oraz kwalifikacji specyficznych trudności w nauce na poziomie wszystkich etapów szkolnych. Doradca edukacyjno-zawodowy dla dzieci i młodzieży. Autorka książek „Potykając się o złudzenia” i „A…wszyscy”. Pasjonatka malowania farbami na płótnie.
Email: b.michalczyk@oswiatalingwista.eu

Lena Lewalska

- psycholog, diagnosta

trener twórczości, mediator w sprawach szkolnych i rówieśniczych, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz studiów podyplomowych z Diagnostyki Psychologicznej na Uniwersytecie Gdańskim, terapeuta I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz terapeuta w trakcie certyfikacji z zakresu psychotraumatologii (Pomorskie Centrum Psychotraumatologii), realizatorka licznych projektów o charakterze arteterapeutycznym (GFTR), uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu pracy z młodymi osobami w kryzysie emocjonalnym.
Email: l.lewalska@oswiatalingwista.eu

Joanna Dziatkowska-Kosińska

– logopedka

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ze specjalnością neurologopedyczną oraz wczesnej interwencji logopedycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu placówkach m.in. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalistycznych gabinetach logopedycznych, szkołach i przedszkolach, prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi oraz dorosłymi, zajęcia z zakresu logorytmiki, jak również prowadząc warsztaty logopedyczne z emisji głosu dla młodzieży i dorosłych. Swoją pracę traktuje w sposób całościowy, odpowiadając na najważniejsze potrzeby dziecka. W trakcie terapii logopedycznej buduje atmosferę zaufania, komfortu i poczucia bezpieczeństwa, ponieważ wierzy, że takie warunki najbardziej sprzyjają rozwojowi.