Tel.; 58 303 30 33 E-mail: poradnia@oswiatalingwista.eu

Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lingwista” jest placówką wpisaną 27.07.2009 roku do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska pod numerem 66/09. Organem prowadzącym jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Wystawiamy opinie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, honorowane przez przedszkola, szkoły i inne placówki.

Wykonujemy badania psychologiczne i pedagogiczne wykorzystując tylko wystandaryzowane,
profesjonalne narzędzia diagnostyczne.

Prowadzimy Adopcyjny Punkt Konsultacyjny.

Głównym celem GPPP „Lingwista” jest udzielanie dzieciom i młodzieży, rodzicom, opiekunom i nauczycielom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Nasi specjaliści:

Agnieszka Drzewicka
– Dyrektor Gdańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Lingwista”.
Terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi trudności w uczeniu się. Wspomaga rozwój uczniów w oparciu o oddziaływania psychodydaktyczne, psychokorekcyjne, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Wspiera rodziców oraz nauczycieli w zakresie problemów edukacyjnych dzieci. poradnia@oswiatalingwista.eu

Bogumiła Michalczyk
– pedagog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada bogate doświadczenie m.in. w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w zagadnieniach dotyczących rodzin adopcyjnych i środowisk zastępczych, wieloletnia dyrektor ośrodka adopcyjnego. Autorka książki „Potykając się o złudzenia”. Pasjonatka malowania farbami na płótnie. Autorka bloga. b.michalczyk@oswiatalingwista.eu

Lena Lewalska
–psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Sopocie,terapeuta I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz terapeuta w trakcie szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), diagnosta, trener twórczości, od kilku lat prowadzi zajęcia arteterapeutyczne, które są skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Od 2011 roku jest związana z Gdańską Fundacją Terapii i Rozwoju. Interesuje się psychologią twórczości, literaturą skandynawską oraz planszówkami. l.lewalska@oswiatalingwista.eu

Joanna Dziatkowska
–logopeda, absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ze specjalnością neurologopedyczną oraz (wkrótce) wczesnej interwencji logopedycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu placówkach m.in. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalistycznych gabinetach logopedycznych, szkołach podstawowych i przedszkolach, prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi oraz dorosłymi, zajęcia z zakresu logorytmiki, jak również prowadząc warsztaty logopedyczne z emisji głosu dla młodzieży i dorosłych.

Swoją pracę traktuje w sposób całościowy, odpowiadając na najważniejsze potrzeby dziecka. W trakcie terapii logopedycznej buduje atmosferę zaufania, komfortu i poczucia bezpieczeństwa, ponieważ wierzy, że takie warunki najbardziej sprzyjają rozwojowi.

 

Back to Top