Tel.; 58 303 30 33 E-mail: poradnia@oswiatalingwista.eu
Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lingwista” jest placówką wpisaną 27.07.2009 roku do
ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska pod numerem 66/09.
Organem prowadzącym jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.
Wystawiamy opinie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, honorowane przez przedszkola,
szkoły i inne placówki.
Wykonujemy badania psychologiczne i pedagogiczne wykorzystując tylko wystandaryzowane,
profesjonalne narzędzia diagnostyczne.
Prowadzimy Adopcyjny Punkt Konsultacyjny.
Głównym celem GPPP „Lingwista” jest udzielanie dzieciom i młodzieży, rodzicom, opiekunom i
nauczycielom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowanie wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci.
Nasi specjaliści:

 

 

Agnieszka Drzewicka
– Dyrektor Gdańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Lingwista”.
Terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi trudności w uczeniu się.
Wspomaga rozwój uczniów w oparciu o oddziaływania psychodydaktyczne, psychokorekcyjne,
dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Wspiera rodziców oraz nauczycieli w zakresie
problemów edukacyjnych dzieci. poradnia@oswiatalingwista.eu

 

Bogumiła Michalczyk
– pedagog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada bogate
doświadczenie m.in. w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w zagadnieniach dotyczących
rodzin adopcyjnych i środowisk zastępczych, wieloletnia dyrektor ośrodka adopcyjnego. Autorka książki
„Potykając się o złudzenia”. Pasjonatka malowania farbami na płótnie. Autorka bloga.
b.michalczyk@oswiatalingwista.eu

 

Lena Lewalska
–psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Sopocie,terapeuta I stopnia Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz terapeuta w trakcie szkolenia w Wielkopolskim
Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), diagnosta, trener twórczości, od kilku lat prowadzi zajęcia
arteterapeutyczne, które są skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Od 2011 roku jest związana z Gdańską Fundacją Terapii i Rozwoju. Interesuje się
psychologią twórczości, literaturą skandynawską oraz planszówkami.
l.lewalska@oswiatalingwista.eu

 

Anna Czajewska
–logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeutka głosu,
logopeda medialny, terapeutka Empathy Dolls, doradca noszenia dzieci w chustach wg szkoły ClauWi.
Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją logopedyczną i teatrologiczną.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi, a także z dorosłymi w zakresie zaburzeń i patologii głosu. Uwielbia
swój zawód, podchodzi do pracy z sercem i pełnym zaangażowaniem. Nie poprzestaje na raz zdobytej
wiedzy, wciąż rozwija się, poszerza swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu logopedii.
Back to Top