Rodzicu ! Jeśli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, nie wiesz, czy wszystkie sfery rozwijają się prawidłowo, zapraszamy do naszej Poradni.

Wykorzystując do badań Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP ), ustalimy czy Twoje dziecko rozwija się harmonijnie i zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.

Szczegóły w zakładce:

Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego