Tel.; 58 303 30 33 E-mail: poradnia@oswiatalingwista.eu

Rodzice adopcyjni nie mogą udawać rodziców biologicznych dziecka.

Back to Top