Rady dla rodziców dziecka z ADHD

  1. Pracując nad zmianą niepożądanych zachowań należy pamiętać żeby wybrać takie zachowanie, które przeszkadza nam najbardziej i pracować tylko nad tym jednym zachowaniem.
  2. Trzeba opanować sztukę wydawania poleceń. Przede wszystkim należy pamiętać, że wymagania należy stawiać jasno, spokojnym neutralnym tonem. Należy wydawać tylko jedno polecenie na raz, po czym poczekać w pobliżu dziecka, aż polecenie wykona, zanim wydamy kolejne.
  3. Polecenia powinno wydawać się w odpowiednich warunkach – kiedy mamy pewność, że dziecko nie robi czegoś bardzo interesującego. Musimy je bowiem wyegzekwować, a zależy nam, by dziecko zrobiło to, co poleciliśmy.
  4. Polecenie wydajemy stojąc przy dziecku albo kucając na poziomie jego oczu, żeby zwróciło na nas swoją uwagę.
  5. Komunikaty wysyłane do dzieci powinny być prostymi, jasnymi informacjami. Powiedzenie dziecku: „jesteś niegrzeczny” to bardzo ogólne i niejasne sformułowanie – nie wiadomo, co właściwie znaczy. Jeśli powiemy: „przedrzeźniasz brata – nie podoba mi się to”, ukazujemy konkretne zachowanie, którego nie akceptujemy.
  6. Kategorycznie musimy się wystrzegać zwrotów typu: „ty nigdy” („nigdy mnie nie słuchasz”) lub „ty zawsze” („zawsze masz bałagan w pokoju).
  7. Aby usprawnić i usystematyzować codzienne funkcjonowanie dziecka, musimy ustalić i przestrzegać stałego, rutynowego porządku dnia – od wstawania po pójście spać.
  8. Podczas odrabiania lekcji na biurku może znajdować się jedynie zeszyt, długopis, ewentualnie książka. Inaczej nie unikniemy dekoncentracji i przedłużania w nieskończoność tej niemiłej dla dziecka czynności.
  9. Najlepiej, by lekcje były odrabiane zaraz po przyjściu ze szkoły. Pomagajmy dziecku przy lekcjach, jednak nie wyręczajmy go.
  10. Aby dziecko dobrze funkcjonowało, również wśród rówieśników, ważna jest postawa szkoły i współpraca między szkołą a rodzicami. Warto więc nawiązać kontakt ze szkołą, na wspólnym spotkaniu omówić z wychowawcą zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i lekarskie oraz zastanowić się nad ich realizacją.