Materiały edukacyjne

Dokumenty do pobrania

Informacja od nauczyciela o uczniu na potrzeby diagnozy psychologiczno-pedagogicznej [PDF] – pobierz
Wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o wykonanie badania i wydanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej [PDF] – pobierz