Rodzicu, Opiekunie prawny,

zapoznaj się z procedurami bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki COVID-19 ,

obowiązującymi w Gdańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Lingwista”

od dnia 05.09.2020 r.

 

 1. Diagnozowanie dzieci/uczniów na terenie poradni, w budynku przy ul. Świętej Barbary 1 w Gdańsku, odbywać się będzie w poniedziałki i środy w godzinach 15.30-17.00 oraz w piątki w godz.16.00-18.00.
 2. Uczniowie Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy , uczący się w tym samym budynku, mogą być diagnozowani w innych godzinach pracy poradni.
 3. Wstępny wywiad z klientem/rodzicem niezbędny do przeprowadzenia diagnozy dziecka, odbywać się będzie telefonicznie (zdalnie).
 4. Opracowywanie wyników badań oraz inne zadania wynikające z zakresu obowiązków pracowników poradni, realizowane będą w trybie stacjonarnym.
 5. Badania w poradni umawiane będą telefonicznie, na konkretny dzień i godzinę.
 6. Do poradni należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka, zanik węchu, smaku, nudności itp.).
 7. W dniu badania, przed wyjściem z domu, należy zmierzyć temperaturę swoją i swojego dziecka. Jeżeli jest podwyższona, konieczne jest telefoniczne powiadomienie o tym pracownika poradni i zmiana terminu badania.
 8. Nie należy przyprowadzać dziecka do poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji itp. (wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarzy).
 9. Należy zaopatrzyć siebie i swoje dziecko (jeśli ukończyło 4. rok życia) w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę).
 10. W dniu badania należy przybyć 5 minut przed ustaloną godziną i zaczekać na parterze budynku poradni na psychologa lub pedagoga prowadzącego badania.
 11. Do budynku, na badanie z dzieckiem, może wejść tylko jeden dorosły rodzic/opiekun prawny (w sytuacjach szczególnych, wymagających pomocy drugiego opiekuna, należy zgłosić ten fakt przed badaniem).
 12. Po wejściu do budynku poradni, należy zdezynfekować ręce. W poradni zostanie też dokonany pomiar temperatury ciała.
 13. Na miejscu w poradni prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia, że Pan/Pani, dziecko, uczeń, jesteście zdrowi – nie macie objawów przeziębienia (katar, kaszel, gorączka itp.), koronawirusa, nie mieliście styczności z osobami zarażonymi Covid-19 lub przebywającymi w kwarantannie, nie przebywaliście w rejonie występowania zarażenia koronawirusem, nie macie w dniu badania podwyższonej temperatury.
 14. Na czas badania należy zaopatrzyć dziecko we własny długopis, ołówek, kredki i gumkę.
 15. Dziecko powinno posiadać ze sobą wodę do picia w osobistej butelce.
 16. Prosimy, aby dziecko nie zabierało do poradni zbędnych przedmiotów, typu: zabawki, przytulanki itp.
 17. Na terenie poradni nie można spożywać jedzenia. Należy zadbać o to, żeby dziecko zjadło posiłek w domu.
 18. Należy też zadbać o to, aby dziecko skorzystało z toalety przed wyjściem z domu.
 19. Przez cały czas trwania badania, Rodzic i dziecko zobowiązani są do nie opuszczania sali poradni, wskazanej przez pracownika i do nie przemieszczania się po budynku.
 20. W trakcie prowadzenia diagnozy, psycholog/pedagog/logopeda wyposażeni są w środki ochrony osobistej (maseczkę, przyłbicę, rękawiczki), starają się unikać bezpośredniego kontaktu fizycznego z badanym dzieckiem i zachowują bezpieczną odległość 1-2 metry.
 21. Po zakończonym badaniu, pracownik umawia się na kontakt telefoniczny w sprawie wydania opinii oraz odprowadza Rodzica i dziecko poza budynek poradni.

 

Rodzicu, Opiekunie Prawny !

Regularnie  przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, powinno często myć ręce wodą z mydłem i nie powinno podawać ręki na powitanie.

Dziękujemy za zrozumienie, że w obecnej sytuacji zastosowanie się do powyższych procedur jest bardzo ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa Nas wszystkich.

 

Dyrekcja i Pracownicy

GPPP „Lingwista”

 

Do pobrania