Tel.; 58 303 30 33 E-mail: poradnia@oswiatalingwista.eu

Cennik usług GPPP “Lingwista” ważny od 5 września 2020 roku.

Uczniowie przedszkola i szkół „Lingwista” mogą skorzystać z 20% rabatu na wykonanie badania psychologiczno-pedagogicznego, konsultację lub wybraną terapię z oferty Poradni. Podstawą do udzielenia upustu jest okazanie aktualnej legitymacji szkolnej.

Opłaty prosimy dokonywać w sekretariacie Poradni (do godziny 15:00)  lub na poniższe konto:

73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 (Alior Bank S.A.)
„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

Tytułem: Opłata za badanie (konsultację lub terapię) w Poradni  – (imię i nazwisko osoby badanej).

Przed umówioną wizytą prosimy o przesłanie dowodu wpłaty:

faxem na numer 58 303 33 00  lub mailem na adres: poradnia@oswiatalingwista.eu

Nazwa usługi

Przybliżony czas trwania

Cena

Konsultacja pedagogiczna*

60 min.

80 zł

Konsultacja psychologiczna*

60 min.

80 zł

Badanie psychologiczno-pedagogiczne pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się np. ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia i inne (wystawienie opinii)

2 spotkania po około 1,5 – 2 h

340 zł

Doradztwo zawodowe

2 spotkania

160 zł

Badanie psychologiczne np. diagnoza rozwoju intelektualnego i emocjonalnego (wystawienie opinii)

2 h

220 zł

Badanie pedagogiczne np. ocena gotowości szkolnej (wystawienie opinii)

1,5 h

200 zł

Diagnoza pod kątem określenia kierunków wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

(konsultacja z rodzicami, badanie dziecka, wydanie opinii)

2 – 3 spotkania

(w zależności od potrzeb)

200 zł

NOWOŚĆ !!!

Badanie Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego

KORP i wykreślenie profilu dziecka

( w konkretnym przedziale wiekowym)

Kolejna (cykliczna) diagnoza rozwoju

3 spotkania

 

 

 

 

230 zł

 

 

 

130 zł

Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży **

(konsultacja, przeprowadzenie badania, wystawienie opinii)

2 spotkania po około 1,5-2h

250 zł

Obserwacja dziecka w przedszkolu lub w szkole przez psychologa

(musi być poprzedzona konsultacją rodziców z psychologiem – według cennika)

60 min.

100 zł

Terapia pedagogiczna pod kątem trudności szkolnych

60 min.

pakiet 4 spotkań

80 zł

300 zł

Diagnoza logopedyczna (wady wymowy, jąkanie itp.)

30 – 40 min.

80 zł

Terapia logopedyczna

45 min.

pakiet 4 spotkań

80 zł

300 zł

Terapia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

(na podstawie opinii zgodnej z rozporządzeniem MEN, wystawionej przez publiczną lub niepubliczną poradnię psych.-ped.)

zgodnie z opinią

BEZPŁATNIE

*  Konsultacja dla dzieci, młodzieży i rodziców z rodzin biologicznych, adopcyjnych i zastępczych.

** Opinia z badania więzi rodzinnych może być przedłożona w sądzie jako dokument dodatkowy w sprawach o przysposobienie, ustanowienie rodziny zastępczej lub o rozwód.

 

Back to Top