Cennik usług GPPP „Lingwista” ważny od 1 września 2021 roku.

Uczniowie przedszkola i szkół „Lingwista” mogą skorzystać z 20% rabatu na wykonanie badania psychologiczno-pedagogicznego, konsultację lub wybraną terapię z oferty Poradni. Podstawą do udzielenia upustu jest okazanie aktualnej legitymacji szkolnej.

Opłaty prosimy dokonywać w sekretariacie Poradni (do godziny 15:00)  lub na poniższe konto:

73 2490 0005 0000 4530 7167 7694 (Alior Bank S.A.)
„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk

Tytułem: Opłata za badanie (konsultację lub terapię) w Poradni  – (imię i nazwisko osoby badanej).

Przed umówioną wizytą prosimy o przesłanie dowodu wpłaty:

faxem na numer 58 303 33 00  lub mailem na adres: poradnia@oswiatalingwista.eu

DIAGNOZA Przybliżony czas Cena
Badanie psychologiczno-pedagogiczne

pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się, m.in. ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, zaburzenia koncentracji uwagi

+ Wystawienie opinii

 

2-3 spotkania

(ok. 1,5 – 2 h)

 

360 zł

Badanie psychologiczne,

m.in. diagnoza rozwoju intelektualnego, diagnoza rozwoju emocjonalnego, diagnoza pod kątem występowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

+ Wystawienie opinii

 

2 spotkania

(ok. 1,5 – 2 h)

 

250 zł

Diagnoza kompleksowa,

czyli badanie pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się wzbogacone o:

+ diagnozę rozwoju emocjonalnego

lub/i

+ diagnozę pod kątem występowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi

+ Wystawienie opinii

 

3-4 spotkania

(ok. 1,5 – 2 h)

 

400 zł

(badanie rozszerzone sferę emocjonalną)

 

430 zł

(badanie rozszerzone o sferę emocjonalną i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi)

Diagnoza pod kątem określenia kierunków wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym,

konsultacja z rodzicami, badanie dziecka

+ Wystawienie opinii

 

2-3 spotkania

(ok. 1,5 – 2 h)

 

220 zł

Badanie pedagogiczne,

np. ocena gotowości szkolnej

+ Wystawienie opinii

 

1 spotkanie

(ok. 1,5 h)

 

220 zł

Doradztwo zawodowe

konsultacja/diagnoza

2 spotkania

(ok. 1,5 – 2 h)

200 zł
Diagnoza funkcjonalna dziecka Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP),

konsultacja z rodzicem, badanie dziecka, opracowanie wyników diagnozy rozwoju

Kolejna (cykliczna) diagnoza KORP

badanie rozwoju funkcji poznawczo-behawioralno-emocjonalnych w kolejnym przedziale wiekowym, opracowanie wyników diagnozy rozwoju

 

3 spotkania

(ok. 1,5 – 2 h)

 

 

 

1-2 spotkania

(ok. 1,5 – 2 h)

 

 

280 zł

 

 

 

 

150zł

Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży, konsultacja z rodzicami, badanie dziecka

+ Wystawienie opinii

 

2 – 3 spotkania

(ok. 1,5-2h)

 

280 zł

Obserwacja dziecka w przedszkolu lub w szkole przez psychologa

+ Wystawienie notatki obserwacyjnej

Obserwacja musi być poprzedzona konsultacją rodziców z psychologiem – opłata według cennika

 

60 min

 

100 zł

Diagnoza logopedyczna,

m.in. wady wymowy, jąkanie itp.

+ wystawienie opinii

30 – 40 min. 80 zł
KONSULTACJA Czas Cena
Konsultacja pedagogiczna 60 min. 100zł
Konsultacja psychologiczna 60 min. 100zł
Konsultacja logopedyczna 60 min 90 zł
TERAPIA Czas Cena
Terapia psychologiczna młodzieży i dorosłych 50 min. 130zł
Terapia pedagogiczna pod kątem trudności szkolnych 60 min.

pakiet 4 spotkań

80 zł

300 zł

Terapia logopedyczna 45 min.

pakiet 4 spotkań

80 zł

300 zł

Terapia

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU,

prowadzona zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii zgodnej z rozporządzeniem MEN, wystawionej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

 

 

zgodnie z opinią

 

BEZPŁATNIE

*  Konsultacja dla dzieci, młodzieży i rodziców z rodzin biologicznych, adopcyjnych i zastępczych.

** Opinia z badania więzi rodzinnych może być przedłożona w sądzie jako dokument dodatkowy w sprawach o przysposobienie, ustanowienie rodziny zastępczej lub o rozwód.