Punkt Wsparcia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych

Miło nam poinformować, że w naszej Poradni działa Punkt Wsparcia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych
Wychodząc z założenia, że rozwiązanie problemu wymaga zaangażowania wszystkich członków rodziny, w Punkcie Wsparcia zajmujemy się w równym stopniu rodzicami (opiekunami) oraz dziećmi.

Rodzice i opiekunowie otrzymają pomoc i poradnictwo m.in. w rozwiązywaniu trudności wychowawczych z dziećmi, w ujawnianiu prawdy o pochodzeniu dziecka, w rozumieniu niektórych aspektów prawnych dotyczących rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego.
Dzieci, uczestnicząc w zabawach i zajęciach terapeutycznych, uzyskają wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.
Udzielamy również wsparcia dorosłym adoptowanym, którzy szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Zapraszamy także kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, dla których zetknięcie się z tematyką adopcyjną lub rodzicielstwem zastępczym będzie pierwszym krokiem do podjęcia ważnej decyzji życiowej.
Jeśli zajdzie taka potrzeba możemy wykonać Diagnozę Więzi Rodzinnych Dzieci i Młodzieży, zbadać Skalę Rozwoju Emocjonalnego Dziecka oraz przeprowadzić inne badania diagnostyczne za pomocą wystandaryzowanych narzędzi.
W naszej poradni czekają na Państwa eksperci i praktycy:
Bogumiła Michalczyk – pedagog, wieloletnia dyrektor ośrodka adopcyjnego, autorka książki „Potykając się o złudzenia” , posiadająca bogate doświadczenie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w zagadnieniach dotyczących rodzin adopcyjnych i środowisk zastępczych;
Lena Lewalska – psycholog, terapeuta I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz terapeuta w trakcie szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), diagnosta, trener twórczości, od kilku lat prowadzi zajęcia arteterapeutyczne, które są skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Agnieszka Drzewicka – mama adopcyjna dwójki dzieci, dyrektor poradni , pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
Proponujemy zainteresowanym wstępne spotkanie z pedagogiem, na którym dokonana zostanie ocena aktualnych trudności w rodzicielstwie. Skala problemu wyznaczy częstotliwość oraz typ kolejnych wizyt w Poradni.
Zainteresowani mogą umawiać się na konsultacje: poradnia@oswiatalingwista.eu lub pod numerem telefonu:
58 303 30 33
Serdecznie zapraszamy.